Výsledky vyhľadávania pre den po španielsky

BALMES jeden z najvýznamnejších španielskych filozofov 19. storočia, nosným pojmom jeho filozofie je pojem istoty (certeza, certitúdo) (Jaime Luciano, 1810-1848)
TAMBURÍNA španielsky a taliansky ľudový bicí neladený nástroj podobný bubienku, na okraji s hrkálkami a zvončekmi, baskický bubienok