Výsledky vyhľadávania pre den po francuz

ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
AURIOL francúzsky politik, prezident (Vincent, 1884 – 1966)
BONJOUR dobrý deň, po francúzsky
BOUDIN francúzsky maliar, popredný predstaviteľ impresionizmu a jeden z prvých maliarov, krajinárov maľujúcich priamo v prírode (Eugene, 1824-1898)
CARNOT francúzsky politik a prezident (Marie Franocis Sadi, 1837-1894)
CUKIERMAN francúzsky šachista židovského pôvodu narodený v Poľsku (Josef, 1900-1941)
D'ESTAING francúzsky politik, prezident (Valéry Giscard, *1926)
DOUMER francúzsky politik a prezident (Paul, 1857-1932)
FAURE francúzsky politik a prezident (Félix, 1841-1899)
GAULLIZMUS francúzsky politický smer vytýčený prezidentom generálom Ch. De Gaullom v rokoch 1959 – 1969