Výsledky vyhľadávania pre dene

ACEFÁLIA vrodené nevyvinutie hlavy
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti, postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike, dovedené do dôsledkov
AD ABSURDUM dovedené do dôsledkov
ADABSURDUM dovedené do dôsledkov
ADAMEC český študent, ktorý sa upálil v Prahe na Václavskom námestí (Zdeněk, 1983-2003)
ADJUNKT poľovnícky mládenec, ktorý býval učňom alebo praktikantom u poľovníkov alebo na úrade
ADLA český spisovateľ, literát, novinár, knižný grafik, maliar, ilustrátor a redaktor (Zdeněk, 1910-1990)
AGENÉZA vrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti, tzv. aplázia
AGENÉZA vrodené nevyvinutie orgánov (lek.)
AGLOSIA vrodené chýbanie jazyka
AKRÁNIA vrodené nevyvinutie lebečnej kosti
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
AMÉLIA úplné nevyvinutie končatín (lek.), vrodené nevyvinutie končatín
ANDRONYM ženské meno odvodené od mena muža
ANDRŠT český hokejista (Zdenék, 1912-1985)
ANOFTALMIA vrodené chýbanie oka
ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
APLÁZIA vrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti, agenéza
ÁRIJEC príslušník tzv. vyššej alebo nadradenej rasy
ASTRACHÁN jemná kožušina z novonarodeného jahňaťa kirgizskej ovce
AUDIOŠTÚDIO štúdio zariadené na nahrávanie zvuku
AZBUKA ruská abeceda, písmo odvodené z cyriliky, písmo vytvorené z cirkevnoslovanských písmen a písmen používaných východnými Slovanmi (cyrilika, hlaholika)
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BANTUSTAN bývalé správne územie v Juhoafrickej republike vyhradené pre černochov