Výsledky vyhľadávania pre diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia

MAGISTRÁLA hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia, diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia