Výsledky vyhľadávania pre diabol nab

ANTIKRIST odporca Krista, neznaboh, v prenesenom význame veľmi zlý človek, ancikrist, diabol (náb.)
DÉMON zlý alebo dobrý duch, v náboženstve zlý duch, diabol