Výsledky vyhľadávania pre dialek

ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
BARTH nemecko-švajčiarsky teológ, ktorý je zakladateľom a hlavným predstaviteľom dialektickej teológie (Karl, 1886-1968)
BRUNNER švajčiarsky teológ, predstaviteľ dialektickej teológie orientovaný na kresťanskú antropológiu, zaoberal sa aj filozofiou náboženstva (Emil, 1889-1966)
HARTMANN nemecký filozof, ktorý sa zaoberá problémami zdôvodnenia sociálnej filozofie, špeciálne podnetmi zo strany ontológie a dialektiky (Klaus, *1925)
HEGEL významný nemecký filozof, idealista a dialektik
HOCHEL slovenský spisovateľ, literárny vedec, translatológ, sociálny dialektológ, prekladateľ, publicita a politik (Braňo, *1951)
KAN dialekt čínštiny
KOINÉ interdialekt
NÁREČIE dialekt