Výsledky vyhľadávania pre dieťa

ADOPCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTÁCIA osvojenie dieťaťa, adopcia
ADOPTÁCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTOVAL osvojil si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALA osvojila si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALI osvojili si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALO osvojilo si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné
ADOPTOVAŤ osvojiť si svoje dieťa