Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre diela

ABSTRAKCIONIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ABSTRAKTIVIZMUS výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela
ALFABETIZÁTOR učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ALONYM krycie meno autora diela, vypožičané od iného autora
ANONYM neznámy tvorca diela, nepodpísaný, svoje meno zatajujúci autor
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
APOLOGETIKA obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela, obhajoba myšlienky alebo učenia
ARCHITEKTONIKA umelecké znázornenie konštrukcie stavby, umelecká skladba diela, veda o stavebnom umení, súčasť architektúry
ARCHITEKTÚRA stavebné umenie, staviteľské diela, objekty, budovy a pod., súbor podmienok projekčnej činnosti architekta