Výsledky vyhľadávania pre dievča slang

BABA dievča (slang.)
URŠILÍNKA slangovo voršilka, členka ženského rehoľného rádu založeného v 16. storočí na výchovu dievčat a starostlivosť o chorých