Výsledky vyhľadávania pre diot

ADAPTÉR pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike
IDIOCIA najťažší stupeň slabomyseľnosti, idiotizmus
IDIOTIZMUS idiotstvo, slabomyselnosť
IRT Institute for Radiotechnology (skr.)
KRETÉN idiot (hovor.)
MAY DAY núdzový signál rádiotelefónné slovné tiesňové volanie
PROKAÍNAMID kardiotonikum, liek na srdce
RADIOGRAM rádiotelegram
RÁDIOLIEČBA rádioterapia
RÁDIOTELEKOMUNIKÁCIE súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)