Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre diplom vozidiel

CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
EE EČV diplomatických vozidiel
EXTERITORIALITA vyňatie cudzinca z účinnosti tuzemského práva, napr. v prípade diplomatických osôb, budov a vozidiel