Výsledky vyhľadávania pre diplomaticky zbor

CD diplomatický zbor (MPZ)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
CORPS diplomatický zbor, vojenský zbor
CORPS zbor, napr. armádny alebo diplomatický
DD diplomaticky zbor (MPZ)