Výsledky vyhľadávania pre disper

KOALESCENCIA splývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosolu, spájanie
OROFAR orálna aerodisperzia
ROZPTYL disperzia