Výsledky vyhľadávania pre diví koň

KINETOSKOP Edisonov prístroj s nekonečnou sľučkou filmu na individuálne pozorovanie
SANTÁNA prúd vedomia, prúd života, individuálne kontinuum, prúd osobnosti (filozof.)