Výsledky vyhľadávania pre divadelna hra

AKTOVKA kapsa, taška najmä na spisy, divadelná hra s jedným dejstvom, jednoaktovka
ANERA divadelná hra Brešana
BÚRKA Ostrovského divadelná hra
BÚRKA Shakespearova divadelná hra
DRÁMA divadelná hra
ENTREAKT divadelná alebo koncertná prestávka, medzihra
HANSVURSTIÁDA groteskná divadelná hra
MATKA divadelná hra Bertolta Brechta
PIESA divadelná hra
QUO VADIS divadelná hra hraná na Broadwayi v roku 1900