Výsledky vyhľadávania pre dlh ang na 4 písmená

BOND dlhopis, po anglicky
BORG dlh (hovor.) (slang.)
DEBT dlh, po anglicky
HÁRO dlhé vlasy (slang.)
LONG dlhý, anglicky
VLBI Very Long Baseline Interferometry, interferometre s veľmi dlhou základňou (angl.skr.)