Výsledky vyhľadávania pre dlhy tazky

ANABÁZA dlhý pochod vojska, ťažký pochod, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
SPATA dlhý ťažký meč (arch.)