Výsledky vyhľadávania pre dlin

FUZOL pribudlina (chem.)
IVK In Vitro Kindling (skr.)
KRYPTODEPRESIA skrytá prepadlina, depresia zatopená vodou s hladinou nad úrovňou a dnom pod úrovňou morskej hladiny
OSTNE pichliače, bodliny
POLJE kotliny v krasových oblastiach, zo srbochorvátčiny pochádzajúce označenie pre povrchovú krasovú zníženinu s plochým nánosovým dnom, prepadlinu v krasovej oblasti
ROKLINA prepadlina