Výsledky vyhľadávania pre dmetov

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ALANYI podmetový, po maďarsky
ALMARA väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov (hist.)
AROKO predmetové písmo, arak
ASAMBLÁŽ dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže
BALOTINOVANIE úprava povrchu predmetov sklenými guľkami
BALOTINOVANIE úprava povrchu predmetov, napr. dopravných značiek, sklenými guľkami
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov
BOHATSTVO súhrn výrobných prostriedkov a spotrebných predmetov, v ktorých je nahromadená zhmotnená ľudská práca