Výsledky vyhľadávania pre dmo

ADENOHYPOFÝZA žľazová časť podmozgovej žľazy
APOLLO podmorský komunikačný kábel križujúci Atlantik
AUDRAN francúzsky operetný skladateľ (Edmond, 1842-1901)
BATYSKAF podmorská ponorka
BATYSKAF podmorské plavidlo umožňujúce výskum v morských hlbinách
BECQUEREL francúzsky fyzik (Alexandre Edmond, 1820-1891)
BELLIS sedmokráska (bot.)
BETHLEN sedmohradské knieža (Gábor, 1580-1629)
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BOČKAJ sedmohradské knieža a uhorský protikráľ (Štefan, 1557-1606)