Výsledky vyhľadávania pre do tvaru písmena s

ESOVITÁ skrútená do tvaru písmena S
VALGÓZNY uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena x