Výsledky vyhľadávania pre dobýti

CONQUISTA dobývanie, dobytie, španielský termín pre dobytie a ovládnutie indiánskych území v Novom svete v 16. storočí
NOVOVEK najmladšia fáza dejín, obdobie po rokoch 1453 (dobytie Carihradu), 1492 (objavenie Ameriky), 1517 (začiatok reformácie)