Výsledky vyhľadávania pre doba , obdobie

EOLIT najstaršie obdobie kamennej doby, stará doba kamenná
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
PERIÓDA časový úsek, obdobie, pravidelne sa opakujúci dej, doba medzi dvomi pravidelne sa opakujúcimi javmi, sústava prvkov v periodickej sústave, skupina číslic opakujúcich sa v periodickom desatinnom zlomku, menštruácia