Výsledky vyhľadávania pre doba kamen

ANTEFIXA kamenná alebo keramická ozdoba, soška odkvapu alebo hrebeňa strechy antických budov
ENEOLIT najmladšia doba kamenná, pravek (geol.)
ENEOLIT pravek, neskorá doba kamenná
EOLIT najstaršie obdobie kamennej doby, stará doba kamenná
EOLIT neskorá doba kamenná
EOLIT staršia doba kamenná
KAMENICA kamenná nádoba
KANOPA egyptská kamenná pohrebná kultová nádoba
KANOPA staroegyptská kamenná pohrebná nádoba
MEZOLIT stredná doba kamenná, kryštalický nerast