Výsledky vyhľadávania pre doba v stredoveku

INKOLÁT štátna príslušnosť, občianstvo, v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát