Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre docha

AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
ATTEND dochádza, po anglicky
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
LUMINOFOR látka, v ktorej dochádza k luminiscencii, vydávaniu tzv. Studeného svetla
PENDLER človek dochádzajúci pravidelne za prácou cez hranice štátu
TEKTONOSFÉRA horná vrstva zemskej kôry, v ktorej dochádza k tektonickým pohybom
TRÓPUS niečo obrazne povedané metafora synekdocha
ZÁŠKOLÁK kto sa vyhýba školskej dochádzke