Výsledky vyhľadávania pre dohlad kontrola

CENZÚRA kontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami, v antickom Ríme odhad majetku občanov, úrad cenzora
DOZOR dohľad, kontrola
SUPERVÍZIA dozor kontrola dohľad inšpekcia