Výsledky vyhľadávania pre dohoda,

AGRÉMENT dohoda, zmluva
BANDALÍR závesný remeň na bubon alebo na zbraň, pás od ramena k protiľahlému boku, tzv. trojdohoda, zvinutý vojenský plášť
BARGAIN dohoda, ujednanie
BARGAIN dohoda, ujednanie, výhodný obchod
KONGRUENCIA zhoda, súbeh, rovnosť, dohoda, v jazykovede zhoda v osobe, čísle a páde, v teórii čísel vzťah medzi celými číslami, v geometrii zhodnosť útvarov
KONVENCIA dohoda, zmluva, zvyklosť, spoločenský mrav
PAKT dohoda, zmluva
UJEDNANIE dohoda, dohovor