Výsledky vyhľadávania pre dolozka v

ASIS doložka používaná v USA
CAF Currency Adjustment Factor, menová doložka (angl.skr.)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
COPYRIGHT doložka o výhrade autorského, resp. vydavateľského práva, značka ©
KLAUZULA doložka, poznámka v zmluve, rytmické zakončenie verša
RAD doložka u cenných papierov (ekon.)
SALVO ERRORE ET OMISSIONE účtovná doložka „s výhradou omylu a opomenutia“, skr. s.e.e.o.