Výsledky vyhľadávania pre dom,

Á PROPOS pri tej príležitosti, mimochodom, tiež a propos
ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
AEDES dóm, po latinsky
ALHAMBRA doslova: červený dom, palác maurských vládcov v španielskej Granade v 13. storočí, spoločenská hra
ALTRUISTA človek s pozitívnym vzťahom k iným ľuďom, ľudomil
ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
ANULOID plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ležiacej v rovine tejto kružnice a neprechádzajúcej jej stredom, torus
APARTHOTEL hotelový dom, penzión
AVALA vrch nad Belehradom, vrch pri Belehrade, srbská hora, srbský vrch