Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dom po tl

AKA americká myrtovitá rastlina pôvodom z Argentíny a Brazílie
AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
AULA vnútorné nádvorie domu v antickom Grécku, stĺpová sieň, slávnostná sieň, napr. na univerzite, kde sa uskutočňujú slávnostné zhromaždenia, stredná loď starokresťanskej baziliky
ČULEN slovenský pedagóg a matematik, zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej (Martin, 1823-1894)
GALVANOTAXIA orientačné pohyby nižších rastlín vyvolané elektrickým prúdom
KARBONÁCIA zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny, umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. Nealkoholických nápojov, konzervácia dreva opaľovaním
KOLPORTÁŽ šírenie správ alebo tlače, najčastejšie na ulici alebo po domoch
LODŽIA otvorená stĺpová chodba, krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu
LUCIDITA prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia, svetlé okamihy, domnelá schopnosť jasnovidectva
OPALIZÁCIA svetielkovanie pod dopadom svetla u pevných, kvapalných aj plynných látok