Výsledky vyhľadávania pre doraz hud

ACCENTATO dôrazne (hud.)
ACCENTATO v hudbe: dôrazne
ACUTO s dôrazom (v hudbe)
ENFATICO v hudbe dôrazne, vzletne
FORTE silno, dôrazne (hud.)
FORZA sila, dôraz (hud.)
MARCATO v hudbe: výrazne dôrazne
SFORZATO v hudbe: zosilnene, dôrazne, sforzando
ŠTYLIZÁCIA úprava slovného prejavu, úprava hud. skladby, aby bola v súlade so zámerom, zdôrazňovanie určitých všeobecných vonkajších znakov umeleckého diela, neprirodzené, prispôsobené, vyumelkované chovanie
TENUTO s jemným dôrazom (hud.)