Výsledky vyhľadávania pre dorazne

ACCENTATO dôrazne (hud.)
ACCENTATO v hudbe: dôrazne
ALEBA zdôraznené ALE
ALEBA zdôraznený zápor
ALEČO zdôraznené ale
ARCHIVOLTA farebné zdôraznenie architektonického oblúka
ARCHIVOLTA plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka
BA zosilnený, zdôraznený súhlas, slovko súhlasu, hovorový súhlas, častica
BOSÁŽ murivo s plasticky zdôraznenými čelnými plochami kvádrov
ENFATICO v hudbe dôrazne, vzletne