Výsledky vyhľadávania pre dosaď

BONAPARTIZMUS hnutie usilujúce o dosadenie Bonapartovcov na francúzsky trón
BONAPARTIZMUS hnutie usilujúce o dosadenie Bonapartovcov na francúzsky trón, režim jedného človeka a vojenského nátlaku
PRISTÁŤ dosadnúť
SATRAPIA vojenská a daňová oblasť v Perzskej ríši na čele s dosadeným správcom nazývaným satrapa
SUBSTITÚCIA zastúpenie, zámena, náhrada, dosadenie iných premenných do matematického výrazu, chemická reakcia spojená s nahradením skupiny atómov inou skupinou atómov