Výsledky vyhľadávania pre doslovny odpis

PARE doslovný odpis, kópia, opis, jedna z dvoch alebo viacerých listín (odb.)