Výsledky vyhľadávania pre dovercivo

KREDULITA dôverčivosť, ľahkovernosť
ĽAHKOVERNOSŤ dôverčivosť
NAIVNE dôverčivo
SKEPTICIZMUS pochybovanie, nedôverčivosť, skepsa, názor spochybňujúci možnosť pravdivého poznania, známy aj ako pyrrhonizmus