Výsledky vyhľadávania pre dovod

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTIZMUS vymeškávanie bez udania dôvodu
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom
AKVADUKT rímsky vodovod
ALIBIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
AQUADUKT stavebné dielo privádzajúce vodu do miest a iných sídiel, nadzemný vodovod
ARGUMENT dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok, nezávisle premenná veličina určitej funkcie