Výsledky vyhľadávania pre dp

A záporová predpona
A záporová predpona, napr. alogický = nelogický
ABIRON Mojžišov biblický odporca, odporca Mojžiša, Eliabov syn
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABOHM staršia jednotka elektrického odporu
ABONÁCIA predplácanie, predplatenie, objednávanie, objednanie
ABONENT predplatiteľ tlače
ABONENT predplatiteľ, kto vykonal/vykonáva abonovanie
ABONENT predplatiteľ, napr. novín či koncertov
ABONENTI predplatitelia