Výsledky vyhľadávania pre dráždi knižne

IRITABILITA dráždivosť (kniž.)
IRITOVAL dráždil (kniž.)
IRITUJE dráždi (kniž.)
JATRÍ dráždi (kniž.)
JATRILA dráždila (kniž.)