Výsledky vyhľadávania pre držat

ABIDE vydržať, po anglicky
ABSTENOVAŤ zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva
ASTÁZIA neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji
BEAR vydržať, po anglicky
DOSTAŤ obdržať
DRŽET držať, po česky
DYSBÁZIA porucha rovnováhy spôsobujúca ťažkosti udržať sa v stoji alebo v chôdzi
EFEMÉRA rastlina, ktorá je zavlečená, ale nedokáže sa na príslušnom území udržať (bot.)
ENDURE vydržať, po anglicky
GET obdržať, po anglicky