Výsledky vyhľadávania pre draží

BOUNCE odraziť, po anglicky
CAROM odraziť, po anglicky
FEND odraziť, po anglicky
LICITOVAL dražil
LICITOVALA dražila
LICITOVALI dražili
LICITOVAŤ predávať alebo kupovať na dražbe, dražiť
LICITUJE draží
ODBIŤ odraziť
ODKOPNEM nohou odrazím