Výsledky vyhľadávania pre drahy kov

APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka
BONANZA ložisko drahých kovov a drahokamov, šťastný nález, bájny poklad, vysnívaný obchod
BONANZA nálezisko drahých kovov
KARÁT jednotka hmotnosti drahokamov, drahých kovov a perál (=0,2 g), merítko rýdzosti drahých kovov
KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov
PLATINA drahý kov mimoriadne odolný proti chemickým vplyvom a vysokej teplote, značka Pt
PLATINA sivobiely drahý kov
UNCA jednotka drahých kovov
ZLATO žltý drahý kov