Výsledky vyhľadávania pre dranc

BRAKOVAŤ triediť, vyraďovať, preberať, prehľadávať, vykrádať, drancovať
BRAKOVAŤ triediť, vyraďovať, vykrádať, drancovať
LÚPENIE drancovanie plienenie
LÚPILA drancovala
PLIENILI drancovali
PLIENILO drancovalo, ničilo
PLIENIŤ drancovať
PUSTOŠENIE drancovanie
PUSTOŠIŤ drancovať
RABOVAL drancoval (expr.)