Výsledky vyhľadávania pre drazden

AKČNÝ PRÚD elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov
ANIMOZITA zaujatosť, podráždenosť
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
APREHENZÍVNY útočný, podráždený
CUNNILINGUS dráždenie ženského pohlavného orgánu, najmä klitorisu, jazykom
EFEKTOR výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza, zariadenie umožňujúce vykonávať jednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovač matíc, zváracia pištoľ a pod.
ELEKTROSTIMULÁTOR prístroj na elektrické dráždenie nervov a svalov
ERETIZMUS stav podráždenia alebo vzrušenia
GYMNOSTAT prístroj na dráždenie svalov k činnosti (lek.)
HYDROTROPIZMUS orientovaný pohyb rastlín v smere alebo proti smeru podráždenia v dôsledku vlhkosti