Výsledky vyhľadávania pre dru zivice

AKRONAL druh živice
ARALDIT druh živice
CEDARIT druh fosílnej, skamenenej živice
DAMARA druh živice
KAURI novozélandská živica, druh živice
KOPAL druh prírodnej živice
MANILA druh damarovej živice
PANLIT druh polykarbonátovej živice
SANDARAK druh prirodzenej živice z cyprišových drevín
STYROL druh prirodzenej živice