Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre druhá časť zložených slov s významom

FÁG druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
LATRIA druhá časť zložených slov s významom uctievanie, zbožňovanie
LIT druhá časť zložených slov s významom kameň, pevnosť kameňa, prípona (kameň)
LÓGIA druhá časť zložených slov s významom veda, vedný odbor
MALÁCIA druhá časť zložených slov s významom mäknutie
MÁNIA druhá časť zložených slov s významom značné, chorobné zaujatie
METRI druhá časť zložených slov s významom aplikovaná veda, metóda merania alebo kvantitatívneho určovania
NÓMIA druhá časť zložených slov s významom 1. správa 2. náuka
PATIA druhá časť zložených slov s významom choroba, chorobný stav, liečenie
PÉDIA druhá časť zložených slov s významom výchova, nápravná výchova, liečba