Výsledky vyhľadávania pre druh hornin

ADINOLA druh horniny
ALASKIT druh horniny, pavonit
ALIVULIT druh horniny
ANDEZIT druh horniny
ANKARATRIT druh horniny, odroda nefelinitu
AORIT hornina s neúplnou granitizáciou, druh horniny
AOSIT druh horniny
ARENIT druh horniny, psamit
BAZALT druh vyvretej horniny, vyvretá hornina, čadič (geol.)
CEMENTÁCIA druhotné spevnenie, stvrdnutie, sýtenie povrchu ocele uhlíkom, prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie