Výsledky vyhľadávania pre druh enzýmu

AMIDÁZA druh enzýmu (chem.)
AMYLÁZA druh enzýmu
AMYLÁZA druh enzýmu, star. diastáza
DIASTÁZA druh enzýmu
EMULZÍN druh enzýmu
ENOLÁZA druh enzýmu
FERÁZA druh enzýmu
FERÓZA druh enzýmu
KINÁZA druh enzýmu
KIRÁZA druh enzýmu