Výsledky vyhľadávania pre druh horniny

ADAMELIT druh hlbinnej horniny
ADINOLA druh horniny
AFANIT druh horniny
ALASKIT druh hlbinnej horniny
ALIVULIT druh horniny
ANDEZIT druh horniny
ANKARATRIT druh horniny, odroda nefelinitu
AORIT hornina s neúplnou granitizáciou, druh horniny
AOSIT druh horniny
APLIT druh vyvretej horniny