Výsledky vyhľadávania pre druh cennych papierov

BURZA stály trh cenných papierov a niektorých druhov tovaru, finančná budova
BURZA stály trh cenných papierov a niektorých druhov tovaru, napr. obilia, vačok medzi kosťou a svalom vyplnený tekutinou, schránka na prenášanie hostie